Strategi 2025 Standard

Article-ID: SVSF70100

0 SEK


Denna broschyr är gratis men portokostnad tillkommer.
Strategi 2025 är Svensk Simidrotts övergripande styrdokument som visar
vilken riktning vi inom Svensk Simidrott kommer att arbeta mot. Den vänder
sig till förbundet, distrikten och föreningarna.