Vattenpolobollen guld Standard

Article-ID: SVSF49600

36 SEK


För att erhålla märket
Trampa 15 meter framåt och håll en boll ovanför vattnet
med ena handen.
Passa och ta emot bollen med en hand på 2 m avstånd
Totalt 10 pass­ningar, bollen får högst tappas/vidröra ytan 3 gånger.
Skjut ner ett föremål från 3 m avstånd efter att ha simmat 10 m
crawl med bollen framför huvudet. Upprepa fyra gånger till
Minst 2 av 5 föremål ska skjutas ner.