Kandidaten Standard

Article-ID: SVSF11100

46 SEK


Simma Simma 600 meter i magläge på
djupt vatten.
Simma Simma 300 meter ryggsim på djupt
vatten.
Flyta med kläder 2 minuter eller 50 meter.
Klädsel: Långärmad överdel
och långbyxor.
Flyta 3 minuter eller 75 meter.
Vattentramp 3 minuter eller 75 meter.
Längddykning 10 meter.
Djupdykning Till 2 meter 1 gång från kanten
och en gång från ytan.
Dyka Från minst 1 meters höjd en gång.
Livräddning 16 meters simning med livboj följt
av ilandföring med hjälp av livboj
16 meter. Maximal tid för momentet
2 minuter 45 sekunder.
Kunskap om punkterna 1-11 i bad-
båtvett. Utkast av livboj följt av
simning med livboj 25 meter. Kunna
redogöra för mun till mun andning.
Kunna hjälpa en nödställd person
med förlängd arm.
Rek. pris 32:-